Referencje

Grzybica stóp

1 Havlickowa B. et al.: Epidemiological trends in skin mycoses worldwide; Mycoses, 51 (Suppl. 4), 2–15.

2 Mikologia – co nowego?, red. Prof. dr hab. N. med. E. Baran, Cornetis, Warszawa 2008, s.73-75.

3 Mikologia – co nowego?, red. Prof. dr hab. N. med. E. Baran, Cornetis, Warszawa 2008.

4 Hay R.J., Campbell C.K., Wingfield R., Clayton Y.M.: A comperative study of dermatophytosis in coal miners and dermatological outpatients. Br.J. Ind. Med. 1983, 40, 353-355.

5 Matuszkiewicz K., Podsiadło B., Zwolska Z., Augustynowicz-Kopeć E., Zakażenia grzybicze skóry w materiałach od chorych diagnozowanych w Zakladzie Mikrobiologii w latach 2000-2010, Postępy Nauk Medycznych, t. XXIV, nr 10, Warszawa 2011, 887-894.

Grzybica paznokci stóp

6 Oakley A, Management of fungal nail infections, BPJ, Issue 19, 18-23.

7 Oakley A, Management of fungal nail infections, BPJ, Issue 19, 18-23.

8 Queller J, Bhatia N., The Dermatologist’s Approach to Onychomycosis, J. Fungi 2015,1, 173-184.

9 Mikologia – co nowego?, red. Prof. dr hab. N. med. E. Baran, Cornetis, Warszawa 2008, s. 15.

Grzybica pachwin

10 El-Gohary and others, Topical antiifungal treatments for tinea cruris and tinea corporis, Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8, 7.

11 Trzmiel D, Lis-Święty A., Bergler-Czop B., Klinika zakażeń grzybiczych skóry i jej przydatków w praktyce lekarza rodzinnego – problem ciągle aktualny, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2011, Tom 17, Nr 4, 212-217.

12 El-Gohary and others, Topical antiifungal treatments for tinea cruris and tinea corporis, Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8, 7.

Grzybica skóry gładkiej

13 Braun-Falco O, Plewig G, Wolff HH, Burgdorf WHC. Dermatology. Sprinter-Verlag, Berlin–Heidelberg–New York 2000.

14 Trzmiel D, Lis-Święty A., Bergler-Czop B., Klinika zakażeń grzybiczych skóry i jej przydatków w praktyce lekarza rodzinnego – problem ciągle aktualny, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2011, Tom 17, Nr 4, 212-217.

15 Richardson MD, Warnock DW. Grzybice. Rozpoznanie i leczenie. Springer PWN, Warszawa 1995.

16 Lucker PW, Beubler E, Kukovetz WR, Ritter W (1984), Retention time and conncentration in human skin of bifonazole and clotrimazole. In: International symposiumon bifonazole, Copenhagen. Dermatologia 169 (Suplement 1): 51-55.

17 Lucker PW, Beubler E, Kukovetz WR, Ritter W (1984), Retention time and conncentration in human skin of bifonazole and clotrimazole. In: International symposiumon bifonazole, Copenhagen. Dermatologia 169 (Suplement 1): 51-55.

18 18ChPL Canespor Krem Mikologia – co nowego?, red. Prof. dr hab. N. med. E. Baran, Cornetis, Warszawa 2008.

19 Mikologia – co nowego?, red. Prof. dr hab. N. med. E.

20 Mikologia – co nowego?, red. Prof. dr hab. N. med. E.

Łupież pstry

21 Jabłońska S., Majewski S.: Choroby skóry i choroby przenoszone droga płciową. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

Top