Polityka prywatności

Deklaracja ochrony prywatności

Firma Bayer zdaje sobie sprawę z tego, jak istotnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo prywatnych danych Użytkownika uzyskiwanych podczas korzystania z naszego serwisu intranetowego. Ochronę danych osobowych Użytkownika traktujemy bardzo poważnie. Z tego też powodu chcielibyśmy, byście się dowiedzieli, jakie dane są zachowywane, a jakie nie. Niniejsza deklaracji ochrony prywatności zawiera informacje o podejmowanych przez nas środkach bezpieczeństwa

Gromadzenie danych

Z naszego serwisu korzystać można bez podawania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem korzystania z naszych stron internetowych za wyjątkiem sytuacji, w których może okazać się to konieczne do dostarczenia żądanego produktu czy realizacji żądanej usługi. W trakcie, gdy Użytkownik korzysta z naszego serwisu, na serwerach zostają zapisane dane służące różnorakim celom związanym z bezpieczeństwem. Dane te mogą zawierać nazwę dostawcy usług internetowych Użytkownika, adres strony, z której nastąpiło odwołanie do naszej strony, adresy stron, do których nastąpiły odwołania z naszego serwisu oraz adres IP Użytkownika.

W określonych odstępach czasu dane te wykorzystywane są do celów statystycznych. Zachowana jednak zostaje anonimowość wszystkich Użytkowników, co uniemożliwia ich identyfikację. W przypadku, gdy dane osobowe przekazywane są stronom trzecim w celu dostarczenia żądanych produktów lub realizacji żądanych usług, jak również w innych celach, dla których Użytkownik udzielił upoważnienia, wykorzystywane są środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące przestrzeganie odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są jedynie wtedy, gdy Użytkownik udostępnia je podczas rejestracji, wypełniania formularzy, przesyłając pocztę elektroniczną, w zamówieniach na produkty lub usługi, w zapytaniach o zamawiane materiały oraz w podobnych sytuacjach, w których Użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje firmie.

Baza danych wraz z jej zawartością pozostaje w naszej firmie i przechowywana jest w jednostkach przetwarzania danych bądź na serwerach firm działających w naszym imieniu i odpowiedzialnych przed naszą firmą. Dane osobowe Użytkownika nie zostaną przekazane przez nas lub naszych przedstawicieli do wykorzystania w jakiejkolwiek formie stronom trzecim, chyba, że Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będą tego wymagały przepisy prawa.

Firma Bayer podejmuje się kontroli oraz bierze na siebie odpowiedzialność za wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika. Część tych danych może być przechowywana lub przetwarzana na komputerach podlegających innemu prawu, np. Stanów Zjednoczonych, którego przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów prawa, którym podlega Użytkownik. W takich przypadkach zagwarantowane zostanie zastosowanie odpowiednich środków w celu zapewnienia przez jednostkę przetwarzającą dane w takim państwie środków ochrony odpowiadających środkom mającym zastosowanie w kraju Użytkownika.

Cel wykorzystania danych

Gromadzone dane będą wykorzystane jedynie w celu dostarczenia Użytkownikowi żądanych produktów lub realizacji żądanych przez niego usług, lub też w innych celach, na które Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem przypadków, w których prawo przewiduje inaczej.

Prawo do dostępu i wprowadzenia poprawek

Użytkownik ma prawo przeglądać i korygować wszelkie dane osobowe przechowywane w naszym systemie, jeśli uważa, że mogą one być nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres podany w stopce lub skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych pod adresem podanym w informacjach kontaktowych.

Prawo do wycofania zgody

Użytkownik ma prawo wycofać w dowolnym momencie zgodę na przyszłe wykorzystanie jego danych osobowych. Podobnie jak w sytuacji opisanej powyżej wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres podany w stopce lub skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych pod adresem podanym w informacjach kontaktowych.

Przechowywanie danych

Dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas konieczny do realizacji usługi żądanej przez Użytkownika lub przez czas, na który Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem sytuacji, w których prawo przewiduje inaczej (np. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym).

Używanie plików „cookie”

Ta strona internetowa używa tzw. „cookie”. „Cookies” są małymi plikami tekstowymi, które przeglądarka zapisuje w pamięci trwałej twojego urządzenia. Zawierają pewne informacje (np. preferencje językowe lub ustawienia strony), które zostaną przez nas odczytane podczas twojej następne wizyty na naszej stronie (w zależności od czasu życia „cookie”)

Używamy dwóch rodzajów „cookies”: (1) „Cookies” niezbędne z powodów technicznych, bez których funkcjonalność strony internetowej będzie ograniczona, oraz (2) „Cookies” opcjonalne

“Cookies” wymagane z powodów technicznych


Opcjonalne pliki cookie

Nie będziemy wykorzystywać opcjonalnych „cookies” bez twojej uprzedniej zgody. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie, zostanie wyświetlona informacja z prośbą o wyrażenie zgody na używanie opcjonalnych „cookies”. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, zapiszemy „cookie” na twoim urządzeniu i powyższa informacja nie zostanie wyświetlona ponownie w czasie równym czasowi życia „cookie”. Po tym czasie, lub jeśli samodzielnie usuniesz ten plik „cookie”, informacja zostanie wyświetlona podczas wizyty na stronie i zostaniesz ponownie poproszony/poproszona o wyrażenie zgody.

Nasza strona internetowa używa „Google Analytics”, która jest usługą analizy używania strony, dostarczaną przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Na nasze zlecenie, i na podstawie twojej zgody, „Google” będzie analizował sposób w jaki korzystasz ze strony. Między innymi, w tym celu używamy „cookies” opisanych w szczegółach w tabeli powyżej. Informacje zebrane przez „Google” w połączeniu ze sposobem w jaki korzystasz z naszej strony (np. skąd do nas trafiłeś, które z naszych stron przeglądasz, typ przeglądarki, preferencje językowe, używany system operacyjny, rozdzielczość ekranu) będą przesłane na serwery „Google” znajdujące się w Stanach Zjednoczonych AP , gdzie będą przechowywane i analizowane, a następnie przekazane do nas w zanonimizowanej formie. W tym procesie, dane dotyczące sposobu twojego korzystania ze strony nie będą połączone z twoim pełnym adresem IP. Na naszej stronie, aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP oferowaną przez „Google”, dlatego usuwamy 8 ostatnich cyfr (typ IPv4) lub 80 ostatnich bitów (typ IPv6) twojego adresu IP. Ponadto, „Google” jest certyfikowane w programie EU-US Privacy Shield, co zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych w związku z przetwarzaniem danych w Stanach Zjednoczonych AP przez „Google”

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na używanie tej usługi poprzez zapisanie i zainstalowanie oprogramowania Dodatek blokujący oferowanego przez „Google”, lub poprzez zarządzanie swoimi zgodami w tabeli powyżej, w wyniku czego zostanie zapisane „cookie” które zachowa twoje decyzje. Każda z opcji zapobiegną analizy używania strony, tylko wtedy jeżeli w twojej przeglądarce będzie zainstalowany „Browser Plugin”, lub jeżeli nie usuniesz „cookie” zawierającego twoje zachowane decyzje.

Więcej informacji o „Google Analitics” znajduje się pod tym adresemi Google Analytics Terms of Service, “Google Analytics” zasady bezpieczeństwa i prywatności, Polityka Prywatności “Google”

Bezpieczeństwo

Bayer stosuje techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych Użytkownika przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych. Nasze procedury bezpieczeństwa są stale ulepszane w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne.

Kontakt

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o przesłanie wniosku do: lub na adres Privacy.Poland@bayer.co

BAYER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskich 158 02-326 Warszawa

lub na adres Privacy.Poland@bayer.co

Ciągły rozwój Internetu wymaga okresowych poprawek w naszej deklaracji ochrony prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian.

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2016

Top